Listersläkten

Föreningen Listersläkten är en ideell släktförening över en av Skandinaviens äldst daterade bondesläkter. Ättens äldsta led sträcker sig in i dansk medeltid.

Föreningen bildades på 1950-talet och fokus ligger på några storbönder från Lister i Blekinge, vilka verkade i Mjällby socken under 1700-talet, där de bl.a. byggde den nuvarande kyrkan i gustaviansk stil.